Træna kommune styres etter formannskapsmodellen. Det vil si at folkevalgte organer sammensettes på grunnlag av prinsipp om forholdsmessig representasjon i formannskap og andre styrer og utvalg, med bakgrunn i kommunestyrets sammensetning.

Træna kommunestyre har i møte 17.12.2003, sak 65/03 vedtatt at Træna kommunestyre skal ha 11 representanter.

Træna kommunestyre har i møte 26.10.2007, sak 57/07 vedtatt at det skal kun være et utvalg under kommunestyret. Træna formannskap, og at det skal bestå av 5 medlemmer.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret velges av kommunes stemmeberettigede innbyggere og valger gjelder for fire år.

I kommunens delegeringsreglement skisseres blant annet kommunestyrets funksjon og oppgaver. Reglementet finner du her

For valgperioden 2019-2023 har kommunestyret følgende sammensetning (Resultat ved Kommunestyrevalget 09.09.2019)

Faste representanter 

Arbeiderpartiet                                 

Vararepresentanter              
1. Jan Helge Andersen Ordfører 1. Arve Jørgensen
2. Marianne O. Sjøset Varaordfører 2. Susanne J. Buøy
3. Bjørn Olsen 3. Mimmi C. Eriksson
4. Trond Vegard Sletten 4. Andre Hyttan
5. Jan Agnar Willumsen 5. Aina B.K. Willumsen
6. Kristine Monsen 6. Eirin Blomsø
7. Ida K. W. Holmen 7. Per-Arne Ingebrigtsen
8. Nina Blomsø 8. Marcin Pawlak
  9. Marit Stige Bertheussen

Faste representanter 

Fellesliste Sp/KrF                    

Varaprepresentanter:
1. Lena Holmen 1. Johnny Hansen
2. Geir Anders Sjøset 2. Marcus J. Moen
3. Heidi Pedersen 3. Malin J. Røssvoll
  4. Bjørnar Langskjær
  5. Izabela E. Holmen
  6. Merethe Lillegård