Træna kommune styres etter formannskapsmodellen. Det vil si at folkevalgte organer sammensettes på grunnlag av prinsipp om forholdsmessig representasjon i formannskap og andre styrer og utvalg, med bakgrunn i kommunestyrets sammensetning.

Træna kommunestyre har i møte 17.12.2003, sak 65/03 vedtatt at Træna kommunestyre skal ha 11 representanter.

Træna kommunestyre har i møte 26.10.2007, sak 57/07 vedtatt at det skal kun være et utvalg under kommunestyret. Træna formannskap, og at det skal bestå av 5 medlemmer.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret velges av kommunes stemmeberettigede innbyggere og valger gjelder for fire år.

I kommunens delegeringsreglement skisseres blant annet kommunestyrets funksjon og oppgaver. Reglementet finner du her

For valgperioden 2023-2027 har kommunestyret følgende sammensetning (Resultat ved Kommunestyrevalget 11.09.2023) Endret 24.04.2024:

Faste representanter 
Arbeiderpartiet                                 
Vararepresentanter            
1. Trond Vegard Sletten -  Ordfører                1. Jan Agnar Willumsen        
2. Nina-Karin Blomsø2. Andrè Hyttan
3.  Anja Antonsen         3. Ida K. W. Holmen
4. Unni Jakobsen4. Signe O. Antonsen
 5. Mathias A. O. Svendsen
 6. Paulina I. Pawlak 
 7. Mimmi C. Hyttan

 

Faste representanter
Høyre
Vararepresentanter   
  1. Sverre Hyttan - varaordfører          
  1. Per-Arne Ingebrigtsen      
2. Edgar Johan Blomsø2. Sandra M.J. Hyttan
3. May-Kristin Antonsen3. Jan Yngve Marseliussen
 4. Mathilde Karlsen
 5. Camilla H. Anshus
 6. Stein Holmen
Faste representanter 
Senterpartiet                   
Vararepresentanter:                     
1. Lena Holmen                               1. Mathias J. Pedersen         
2. Heidi Pedersen2. Wenke Myhre
3. Sunniva Remmen3. Terje Soløy
4. Malin J. Røssvoll4. Line M. Langskjær
 5. Izabela E. Holmen
 6. Kåre Johan Myhre
 7. Merethe Lillegård