Træna kommune styres etter formannskapsmodellen. Det vil si at folkevalgte organer sammensettes på grunnlag av prinsipp om forholdsmessig representasjon i formannskap og andre styrer og utvalg, med bakgrunn i kommunestyrets sammensetning.

Træna kommunestyre har i møte 17.12.2003, sak 65/03 vedtatt at Træna kommunestyre skal ha 11 representanter.

Træna kommunestyre har i møte 26.10.2007, sak 57/07 vedtatt at det skal kun være et utvalg under kommunestyret. Træna formannskap, og at det skal bestå av 5 medlemmer.

Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret velges av kommunes stemmeberettigede innbyggere og valger gjelder for fire år.

I kommunens delegeringsreglement skisseres blant annet kommunestyrets funksjon og oppgaver. Reglementet finner du her 

For valgperioden 2015-2019 har kommunestyret følgende sammensetning (ajourført pr 28.09.2017 K-sak 32/17):

Faste representanter Fellesliste

Senterpartiet /Kristelig Folkeparti:

Vararepresentanter              
1. Per Pedersen Ordfører 1. Marcus J. Moen
2. Lena Holmen Varaordfører 2. Idar Holmen
3. Johnny Hansen 3. Odd Jostein Stangen
4. Kåre Johan Myhre 4. Malin J. Røssvoll
5. Geir Anders Sjøset 5. Line M. Langskjær
6. Merethe Lillegård 6. Trine B. Hågensen
  7. Susanne J. Buøy
  8. Izabela E. Holmen
  9. Børge Ludviksen

Faste representanter 

Arbeiderpartiet:                     

Varaprepresentanter:
1. Jan Agnar Willumsen 1. Marianne O. Sjøset
2. Sandra Anita Tønne 2. Ida K. W. Holmen
3. Unni Jakobsen 3. Per Arne Ingebrigtsen
4. Trond Vegard Sletten 4. Martin Alvin Thorsen
5. Arve Jørgensen 5. Anita F. Sjøset
  6. Marit S. Bertheussen
  7. Lars Tommy Jeppesen
  8. Morten Tøgersen