Regnskap

 Sektoreen fører regnskapet for kommunen og kirkelig fellesråd

Enheten gir også støtte til økonomistyring i kommunens sektorer, bistår i budsjettarbeid og har kompetanse på fakturering.

Lønn

Her utlønner vi ansatte og vikarer for Træna kommune og Træna kirkelige fellesråd

IKT

Drifter pc'er/arbeidstasjoner og annet utstyr som hører inn under dette feltet. 

Skatteoppkrever

Fra 1.1.2018 ble det inngått et samarbeid om felles skatteoppkrever for Vefsn, Lurøy, Nesna, Vevelstad og Træna. Navnet på felles skatteoppkrever er Kemneren i Helgelandsregionen, og har kontor i Vefsn kommune.

Alle henvendelser vedrørende skatt behandles av Kemneren i Helgelandsregionen. 

Kontoret har 5 ansatte og ledes av Kemner Astrid Pia Fjærvoll

Telefon: 75 10 10 00

E-Post: kemneren@vefsn.kommune.no

Postadresse: Kemneren i Helgelandsregionen, PB 560, 8651 Mosjøen

Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 43, 8657 Mosjøen