Generelt om tjenesten

Som innbygger i Træna kommune skal du føle deg trygg på at dine personopplysninger beskyttes og at kommunen følger regelverket.

Personvernombudet er en ressurs og rådgiver for Træna kommune og et kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.

Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

  • Informere og gi råd
  • Passe på at kommunen følger reglene om personvern
  • Hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
  • Samarbeide med Datatilsynet.
  • Være kontaktpunkt for de registrerte

Lover og forskrifter

Alle kommuner er lovpålagt å ha personvernombud. Les om personvernombudet i Personvernforordningen artikkel 37, 38 og 39.

Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger, herunder ha rett til å få vite hvilke opplysninger andre kjenner til om en selv og hva de brukes til.

Personopplysningsloven

Personvernforordningen(GDPR)

Saksbehandling

Dine rettigheter som registrert kan du lese om hos Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling: Sentraladministrasjon
Telefon: 75 09 58 00
Epost: post@trana.kommune.no
Postadresse: 8770 Træna
Besøksadresse: Rådhuset, Husøy, Træna

Oppnevnt Personvernombud

Navn: Morten Gärtner
Tittel: Personvernombud
Telefon: 75 09 58 00
Mobil: 48 99 36 60
Epost: morten@stasjonsbakken.net

Andre opplysninger

Oppdatert 30. april 2019