Generelt om tjenesten

Som innbygger i Træna kommune skal du føle deg trygg på at dine personopplysninger beskyttes og at kommunen følger regelverket.

Personvernombudet er en ressurs og rådgiver for Træna kommune og et kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.

Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

  • Informere og gi råd
  • Passe på at kommunen følger reglene om personvern
  • Hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
  • Samarbeide med Datatilsynet.
  • Være kontaktpunkt for de registrerte

Lover og forskrifter

Alle kommuner er lovpålagt å ha personvernombud. Les om personvernombudet i Personvernforordningen artikkel 37, 38 og 39.

Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger, herunder ha rett til å få vite hvilke opplysninger andre kjenner til om en selv og hva de brukes til.

Personopplysningsloven

Personvernforordningen(GDPR)

Saksbehandling

Dine rettigheter som registrert kan du lese om hos Datatilsynet.

Ta alltid kontakt med personvernombudet først hvis du mener at dine rettigheter som registrert ikke er oppfylt. Du finner nødvendige opplysninger under kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling: Sentraladministrasjon
Telefon: 75 09 58 00
Epost: post@trana.kommune.no
Postadresse: 8770 Træna
Besøksadresse: Rådhuset, Husøy, Træna

Oppnevnt Personvernombud

Navn: Morten Gärtner
Tittel: Personvernombud
Telefon: 75 09 58 00
Mobil: 48 99 36 60
Epost: morten@stasjonsbakken.net

Andre opplysninger

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle opplysninger og antakelser som kan knyttes til deg som fysisk person. Eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, epost osv. (Personvernforordningen artikkel 4: Personopplysninger er «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»))

Hva er sensitive personopplysninger?

Dette er en type opplysninger som stiller større krav til behandling enn andre personopplysninger. Eksempelvis helseopplysninger, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, lovovertredelser osv. 

Les mere om personopplysninger hos Datatilsynet her.

Oppdatert 2. januar 2020