2018

2020

2021 Vedtatt av Træna kommunestyre i møte 17.12.2020 sak 78/20 

2022 Vedtatt av Træna kommunestyre i møte 16.12.2021 sak 60/21 

2023 Vedtatt av Træna kommunestyre i møte 14.12.2022 sak 79/22

2024 Priser og gebyr, vedtatt av Træna kommunestyre i møte 15.12.2023 sak 102/23