Formannskapet er opprettet med hjemmel i Kommunelovens § 5-1. Folkevalgte organer

Det er kommunestyret som selv velger formannskap med minimum 5 medlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret.

Kommunestyret fastsettes selv området for formannskapet sin virksomhet.

Dette er vedtatt i Træna kommunes delegeringsreglement.

For valgperioden 2023 - 2027 har formannskapet følgende sammensetning (Etter konstituerende møte 20.10.2023):

Faste representanter Arbeiderpartiet:Vararepresentanter:                
1. Trond Vegard Sletten Ordfører1. Anja Antonsen
2. Nina-Karin Blomsø2. Unni Jakobsen
Faste representanter 
Høyre
Vararepresentanter:
1. Sverre Hyttan - varaordfører1. Edgar Johan Blomsø
 2. May-Kristin Antonsen
Faste representanter 
Senterpartiet
Vararepresentanter:  
  1. Lena Holmen
  1. Malin J. Røssvoll
2. Heidi Pedersen