Formannskapet er opprettet med hjemmel i Kommunelovens § 8.

Det er kommunestyret som selv velger formannskap med minimum 5 medlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret.

Kommunestyet fastsettes selv området for formannskapet sin virksomhet.

Dette er vedtatt i Træna kommunes delegeringsreglement.

For valgperioden 2015 - 2019 har formannskapet følgende sammensetning (ajourført pr 28.09.2017 K-sak 32/17):

Faste representanter 

Fellesliste Senterpartiet / Kristelig Folkeparti:

Vararepresentanter:                
1. Per Pedersen Ordfører 1. Kåre Johan Myhre
2. Lena Holmen Varaordfører 2. Geir Anders Sjøset
3. Johnny Hansen 3. Merethe Lillegård
   

Faste representanter

Arbeiderpartiet:

Vararepresentanter:
1. Unni Jakobsen 1. Trond Vegard Sletten
2. Jan Agnar Willumsen 2. Arve Jørgensen