Formannskapet er opprettet med hjemmel i Kommunelovens § 5-1. Folkevalgte organer

Det er kommunestyret som selv velger formannskap med minimum 5 medlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret.

Kommunestyet fastsettes selv området for formannskapet sin virksomhet.

Dette er vedtatt i Træna kommunes delegeringsreglement.

For valgperioden 2019 - 2023 har formannskapet følgende sammensetning (Etter konstituerende møte 16.10.2019):

Faste representanter 

Arbeiderpartiet:

Vararepresentanter:                
1. Jan Helge Andersen Ordfører 1. Trond Vegard Sletten
2. Marianne Olsen Sjøset Varaordfører 2. Jan Agnar Willumsen
3. Bjørn Olsen 3. Ida K. W. Holmen
4. Kristine Monsen 4. Nina Blomsø

Faste representanter

Fellesliste Senterpartiet / Kristelig Folkeparti:

Vararepresentanter:
1. Lena Holmen 1. Geir Anders Sjøset