Sentralbord:

E-post: post@trana.kommune.no

Telefon: 
750 95 800

Postadresse:
Træna kommune
Postboks 100

8770 TRÆNA

Politisk ledelse

Ordfører:
Trond Vegard Sletten, telefon 413 37 918

Varaordfører:
Sverre Hyttan, telefon 958 28 611

Sentraladministrasjon

Kommunedirektør:
Torild Fogelberg Hansen, telefon 905 03 566

Rådgiver:
Gunn Eliassen, telefon 952 40 394

Sekretær:
Ann Iren Eliassen, Telefon 750 95 800

Økonomi / IKT

Sektorleder:
Eva-Merete Johansen, telefon 474 73 126

Rådgiver: 
May Kristin Lilleårstein, telefon 951 70 991

Konsulent:
Randi Svendsen, telefon 474 73 127

IKT-Konsulent:
Thomas Stensland, IKT Tlf 918 22 498

Oppvekst

Sektorleder:
Liv Merete Edvardsen, telefon 990 42 794

Rektor:
Kristine Monsen, telefon 470 20 489

Barnehagestyrer 
Anita Pettersen, Telefon 923 58 580

Konsulent skole/barnehage
Signe Antonsen,  telefon 907 81 587

 

 

Tekniske tjenester og brannvesen

Sektorleder:
 Anders Budde, telefon 478 50 851

Fagarbeider/sekretær:
Marit Johansen, telefon 478 30 960

Arbeidsleder- drift:
Jim Frode Holmen, telefon 950 41 081

Fagarbeider-drift:
Arne Danielsen, telefon 957 82 910

Vaktmester:
Petur Herbertsson, telefon 457 89796

Konsulent:
Wenke Myhre, telefon 917 93 821

Brannsjef:
Morten Tøgersen, telefon 415 26 697

 

 

Helse og omsorg

Sektorleder:
Pernille Øijord, telefon 930 09 959

Kommunelege:
Lawrence Rajakumar, telefon 750 95 850 (tlf-tid mellom 12:00 - 13:00)

Legesekretær:
Unni Jakobsen, telefon 750 95 850 (tlf-tid mellom 12:00 - 13:00)

Folkehelsekoordinator:
Helene Skaatan, telefon 913 58 200