Sentralbord: 

E-post: post@trana.kommune.no

Telefon:

750 95 800

Postadresse:

Træna kommune

Postboks 100

8770 TRÆNA

Politisk ledelse

Jan Helge Andersen, ordfører. Tlf 750 95 813

Trond Vegard Sletten, varaordfører. Tlf 413 37 918

Sentraladministrasjon 

Torild Fogelberg Hansen, kommunedirektør Tlf 905 03 566

Gunn Eliassen, rådgiver Tlf 750 95 811

Ann Iren Eliassen, sekretær. Tlf. 750 95 800

Økonomi / IKT

Eva-Merete Johansen, sektorleder Tlf 750 95 818

May Kristin Lilleårstein, konsulent Tlf 951 70 991

Randi Svendsen, regnskapsmedarbeider Tlf 750 95 819

Thomas Stensland, IKT Tlf 918 22 498

Oppvekst

Liv Merete Edvardsen -  sektorleder Tlf: 990 42 794

Signe Antonsen, konsulent skole/barnehage Tlf: 750 95 834

Vakant -  Barnehagestyrer

Kristine Monsen, Rektor

 

Tekniske tjenester

                        - sektorleder tekniske tjenester tlf:

Marit Johansen - sekretær. Tlf: 750 95 823

Arne Danielsen - fagarbeider. Tlf: 957 82 910

Jim Frode Holmen – arbeidsleder 950 41 081

Morten Tøgersen - prosjektleder Utbygging/brannsjef tlf: 415 26 697

Petur Herbertsson – vaktmester 457 89796

Wenke Myhre – konsulent 917 93821

 

 

 

Helse og omsorg

Pernille Øijord, sektorleder. Tlf 750 95 845

Unni Jakobsen, legesekretær, Tlf: 750 95 850 (tlf-tid mellom 12:00 - 13:00)

Lawrence Rajakumar, kommunelege, Tlf 750 95 850 (tlf-tid mellom 12:00 - 13:00)

Helene Skaatan,folkehelsekoordinator, Tlf 91358200