Træna kommunestyre vedtok i møte 18.12.2019, sak 53/19 ny normalpolitivedtekt for kommunen.

Sist politivedtektene ble vedtatt var i 2007. Politidirektoratet sendte i 2018 rundskriv 02/2018 der de redegjorde for nye politivedtekter til kommunen.
Bakgrunnen for endringen vara at det i løpet av de siste årene har sjedd en del endringer som innebærer at nye bestemmelser er tatt inn, samtidig som andre bestemmelser som tidligere reguleres i politivedtekter er tatt ut fordi det reguleres i annen lovgivning. Vedtektene skal utformes som en forskrift etter forvaltningsloven §§ 37 og 38.

Følg denne linken til Lovdata der Træna kommunes forskrift om politivedtekt ligger.