Fristen for innlevering av listeforslg er 31. mars i valgåret
I 2019 er 31. mars en søndag, og som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen å løpe nærmeste påfølgende hverdag, da opprinnelig frist faller på en helligdag. Fristen for innlevering av listeforslag i 2019 er derfor mandag 1. april, klokken 12.00.

Listeforslaget anses for lnnlevert når der er kommet inn
senest kl. 12 til kommunen ved kommunestyrevalg, jf. valgloven § 6-1 (1)

Veiledning til utfylling av listeforslag
Slik fyller du ut malen for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019