KUNNSKAPSGRUNNLAGET til kommunal planstrategi - utarbeidet våren 2016

Vedtatt av Træna kommunestyre 14. juni 2016

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2020

Vedtatt av Træna kommunestyre 14. juni 2016

KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL - TRÆNA 2030

Vedtatt av Træna kommunestyre 20. april 2017

KOMMUNEPLAN (AREALDEL) KYSTSONEPLAN 1996 - 2000

Godkjent av Træna kommunestyre 22.04.1996

PLANPROGRAM FOR REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA - FASTSETTELSE

Fastsatte av Træna kommunestyre  i møte 21.06.2017, sak 20/17 planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Træna

TEMAPLAN FOR FOLKEHELSE 2018 -2021

Vedtatt av Træna kommunestyre i møte 20.06.2018 sak 20/18