Postlister fom 2022

Postlister tom 2021

Møteprotokoller fom 2022

Møteprotokoller tom 2021

e - dialog

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du postlister, politiske sakspapirer og protokoller. Følg lenkene øverst på siden.

Innsyn
Alle saksdokumenter i kommunen er i utgangspunktet offentlige, med mindre det er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om informasjon i et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (offentlighetsloven § 11).

Fra innsynsløsningen Postliste fom 2022 kan du be om innsyn - for dokumenter unntatt med lovhjemmel er det mulig å søke om delvis innsyn. Dette gjøres ved å bestille innsyn via skjema i innsynslønsingen. Bestill innsyn og gå til "handlekurven" for å sende det til kommunen.

Kommunens innsynsløsning Postliste fom 2022 publiserer dokumenter som er journalført fra og med 3. januar 2022. Postliste tom 2021 innehar dokumenter fra 2019 - 2021.

Møteprotokoller fom 2022 inneholder møteinnkallinger og protokoller fra og med 3. januar 2022. Møteprotokoller tom 2021 innehar det samme for tidsrommet 2019 - 2021.

For innsyn i dokumenter før 2019 vennigst send din innsynsforspørsel til post@trana.kommune.no

Personalarkiv, barne- og elevmapper legges ikke ut på postlisten. Ta kontakt med Sentraladministrasjonen på Rådhuset på ovenstående e-postadresse hvis du ønsker innsyn her.

Saksbehandlingstid
Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager, er dette å regne som et avslag som kan påklages.

Klagefrist ved avslag på innsyn
Ved avslag på innsynsforespørsel kan det innen tre uker kreves en begrunnelse for avslaget (Offentlighetsloven § 31).

Du kan klage på avslag innen tre uker fra avslaget er mottatt (Offentlighetsloven § 32). Klageinstans er Statsforvalteren i Nordland.

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til kommunen
Henvendelser som fører til saksbehandling kommer på kommunens offentlige postliste. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

Skal du sende oss brev som inneholder sensitive opplysninger, bør dette sendes per brev eller ved å bruke eDialog for sikker, digital post inn til kommunene.
Les mer om eDialog her . E-post er ikke en sikker forsendelsesmetode for sensitive opplysninger.

Lenker