Postlister fom 2022

 

Møteinnkallinger/protokoller fom 2022

 

Spørsmål fra folkevalgte

 

e - dialog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her finner du postlister, politiske sakspapirer, møtekalender og protokoller. Følg lenkene øverst på siden.

Møteinnkallinger og saksdokumenter
legges ut ca. en uke før møtene avholdes. Protokoller legges ut så snart de er godkjent. Dersom en ikke får opp saker på en valgt dato kan det skyldes at sakslisten enda ikke er ferdig, eventuelt at et planlagt møte er avlyst.

Innsyn
Alle saksdokumenter i kommunen er i utgangspunktet offentlige, med mindre det er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om informasjon i et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (offentlighetsloven § 11).

Fra innsynsløsningen Postliste fom 2022 kan du be om innsyn - for dokumenter unntatt med lovhjemmel er det mulig å søke om delvis innsyn. Dette gjøres ved å bestille innsyn via skjema i innsynslønsingen. Bestill innsyn og gå til "handlekurven" for å sende det til kommunen.

Kommunens innsynsløsning Postliste fom 2022 publiserer dokumenter som er journalført fra og med 3. januar 2022. Postliste tom 2021 innehar dokumenter fra 2019 - 2021.

Møteprotokoller fom 2022 inneholder møteinnkallinger og protokoller fra og med 3. januar 2022. Møteprotokoller tom 2021 innehar det samme for tidsrommet 2019 - 2021.

For innsyn i dokumenter før 2019 vennigst send din innsynsforspørsel til post@trana.kommune.no

Personalarkiv, barne- og elevmapper legges ikke ut på postlisten. Ta kontakt med Sentraladministrasjonen på Rådhuset på ovenstående e-postadresse hvis du ønsker innsyn her.

Saksbehandlingstid
Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager, er dette å regne som et avslag som kan påklages.

Klagefrist ved avslag på innsyn
Ved avslag på innsynsforespørsel kan det innen tre uker kreves en begrunnelse for avslaget (Offentlighetsloven § 31).

Du kan klage på avslag innen tre uker fra avslaget er mottatt (Offentlighetsloven § 32). Klageinstans er Statsforvalteren i Nordland.

Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til kommunen
Henvendelser som fører til saksbehandling kommer på kommunens offentlige postliste. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller på nyhetene.

Skal du sende oss brev som inneholder sensitive opplysninger, bør dette sendes per brev eller ved å bruke eDialog for sikker, digital post inn til kommunene.
Les mer om eDialog her . E-post er ikke en sikker forsendelsesmetode for sensitive opplysninger.

Lenker