Etter at alle stemmer er talt er det endelige valgresultatet fra kommunestyrevalget i Træna kommune klart.

Valgprosenten i Træna kommune var i år på 78,7%

Når alle stemmene er talt og det er tatt høyde for personstemmer og slengere ser mandatfordelingen i det nye kommunestyret slik ut

Arbeiderpartiet, 4 mandater: 
Trond Vegard Sletten
Nina-Karin Blomsø
Anja Antonsen
Unni Jakobsen

Høyre, 3 mandater:
Sverre Hyttan
Edgard Johan Blomsø
May-Kristin Antonsen

Senterpartiet, 4 mandater:
Lena Holmen
Heidi Pedersen
Sunniva Antonsen Remmen 
Malin Jørgensen Røssvoll

Hvis du ønsker å lese mer, kan du laste ned valgprotokollen som finner her