Møter 2024

Kommunestyrets møte 24. april

Spørsmål fra Træna AP/Høyre: En orientering om hvordan det ligger an med tomte-situasjon og boligbygging 
Svar fra kommunedirektøren

Spørsmål fra SP: Behov for utstyr i barnehagen
Svar fra kommunedirektøren

 

Kommunestyrets møte 12. juni 

Spørsmål fra Træna AP/Høyre med svar fra kommunedirektøren