I henhold til kommuneloven § 5-2, bokstav e) har Træna kommune opprettet et Fellesråd for eldre og funksjonshemmede.

Fellesrådet består av 5 medlemmer, to politisk utpekte representanter, en fra de funksjonshemmede / funksjonshemmedes organisasjoner og to fra de eldre.

Rådet er et politisk uavhengig, samarbeids- og rådgivende organ for kommuner i saker som angår eldres og funksjonshemmedes behov og interesser.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede, de kan du lese her.

For valgperioden 2019 - 2023 har Fellesrådet følgende sammensetning:

 Faste 
representanter
Vara
representanter               
Politisk utpektLena HolmenMerete Lillegård
 Bjørn OlsenSusanne J. Buøy

Funksjonshemmedes 

organisasjon

Hilde Rasmussen (nestleder)

 

Aina Furre
EldreAlf Steinar Tombre (leder)Randi Jørgensen
 Olaug Magnussen  Audhild Edvardsen