Når det er valg mottar alle stemmeberettigede personer i Norge valgkortet sitt i posten.

Et valgkort er et dokument (papirkort) der det står informasjon om deg og det kommende valget. Å motta valgkortet er en bekreftelse i seg selv på at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregisterført. På valgkortet fremgår det hvor og når du kjan stemme på valgdagen og hvordan du stemmer.

Hvor og når kan du stemme
På samme måte som at du for eksempel befinner deg i en bestemt skolekrets, tilhører du også en valgkrets. I hver valgkrets er det et valglokale. I Træna har vi to valgkretser; Husøy/Sanna og Selvær. På valgkortet vil du få informasjon om hva som er ditt nærmeste valglokale på valgdagen - ut i fra hvilken valgkrets du bor i. 
I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet, men på selve valgdagen må du faktisk stemme i den kommunen du er mantallsført.
I tillegg til at du får informasjon om hvor du kan stemme på valgdagen får du også oppgitt åpningstidene på valglokalet du tilhører på valgkortet.
HUSK at du på valgdagen kan stemme i begge kretsene i Træna - uansett hvilken av de du bor i.

Hvordan du stemmer
På "baksiden" av valgkortet finner du en brosjyre. Denne brosjyren gir det en trinn-for-trinn forklaring på hvordan du stemmer, og i tillegg hvordan du foretar såkalte rettelser på seddelen. Ved kommunestyrevalg: Er det en kandidat du liker spesielt godt, kan du for eksempel gi denne personen et stemmetillegg, da setter du et kryss foran kandidatens navn. På seddelen finner du også et felt der du kan før opp kandidater fra andre lister som stiller til valg i kommunen (såkalte "slengere").
Ved fylkestingsvalg: Kan du kun gi stemmetillegg (altså et kryss foran kandidatens navn)
Det er ulike regler for rettelser ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Disse reglene er nærmere forklart i brosjyren som er tilpasset hva slags valg det er.
Er du usikker spør en valgfunksjonær i valglokalet.

Ikke mottatt valgkort - ta kontakt med kommunen
Det kan hende at du ikke mottar valgkort. Grunnene kan være mange - aller oftest knyttes dette til at adressen din, som ligger i folkeregisteret, ikke er oppdatert eller at kommunen du bor i ikke enda har innført gateadesser. Selv om du ikke skulle motta valgkortet er imidlertid dette inne noen indikasjon på at du ikke har stemmrett.
Når Posten ikke finner din adresse går posten i retur til avsenderen. Så dersom du ik fremtiden ikke mottar valgkortet - ta kontakt med kommunen du er folkeregisterført i. Det er nemlig kommunens adress som står som avsender og det er følgelig kommunen som vil få valgkortet i retur.

Trenger jeg å ha med valgkortet når jeg stemmer?
Du trenger ikke å ha med valgkortet når du skal avgi stemme, men har med gyldig legitimasjon.
Tar du valgkortet med deg når du skal stemme, vi dette imidlertid kunne gjøre arbeidet lettere for stemmemottakeren i kommunen, da valgkortet inneholder alle opplysninger om hvilken kommune du tilhører og hvilken krets du tilhører.