Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forhåndsstemmegivning


Tidligstemmegivning
Velgere kan avgi stemme innenriks fra 1. juli, såkalt tidligstemme. Det er mulig å tidligstemme frem til og med 9. august. 
I Træna kan du tidligstemme på Rådhuset i tidsrommet 3. juli - 9. august, mandag - fredag kl 10:00-14:00.
Ordningen gjelder for alle velgere og er ment for de som ikke har anledning til å forhåndsstemme innenfor ordinær forhåndstemmeperiode eller på valgdagen.

Ordinær forhåndsstemmegivning
Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra og med 10. august i valgåret til og med siste fredag før valgdagen, jf. valgloven § 8-1 (1) og (2).

Kommunestyre- og fylkestingetsvalget 2023
Mottak av forhåndsstemmer skal være på Rådhuset mandag - fredag kl 10:00 - 14:00 i tidsrommet 10. august - 8. september og lørdag 19. august kl 10:00 - 14:00.

Mottak av forhåndsstemmer i Selvær skal være på Selvær bibliotek fredag 25. august kl 12:30 - 14:00 og fredag 1. september mandag 4. september kl 12:30 - 14:00.

Mottak av forhåndsstemmer ved Træna Alders- og Sykehjem (TAS) skal være 5. september kl 11.00 - 13.00 (her kan alle møte opp og stemme).

Mottak av forhåndsstemmer ved Joker Træna Handel lørdag 2. september kl 10:00 - 14:00

Ambulerende stemmegivning
Søknadsfrist 7. september kl 14.00.
Dette er en ordning for velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning. Ta kontakt med Rådhuset på telefon 750 95 800 hvis du ønsker å søke om å få avlagt stemme på denne måten.

Ikke mulig å stemme flere ganger
I Norge er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Forhåndsstemming i annen kommune
Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.
Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du ikke har det med vil det bli utskrevet av valgfunksjonæren) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

Husk legitimasjon når du stemmer!
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg.
Legitimasjon kan for eksmpel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legimitiasjon. Kravet til legitimasjon er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no
Ved valg i Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. De fastsetter også hvor stemmelokalene skal være og åpningstidene på disse. Åpningstider og antall stemmelokaler varierer derfor fra kommune til kommune i forhåndsstemmeperioden. Alle kommuner er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse - og sosialinstitusjoner.
valglokaler.no kan du finne alle allment tilgjengelige valglokaler i forhåndsstemmeperioden.

Publisert | Oppdatert 28. august 2023