Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
22. mai kl. 14:42

Forsidebildet

Les mer clear

Forhåndsstemmegivning


Tidligstemmegivning
Velgere kan avgi stemme innenriks fra 1. juli, såkalt tidligstemme. Det er mulig å tidligstemme frem til og med 9. august. 
I Træna kan du tidligstemme på Rådhuset i tidsrommet 1. juli - 9. august, mandag - fredag kl 09:00-14:00.
Ordningen gjelder for alle velgere og er ment for de som ikke har anledning til å forhåndsstemme innenfor ordinær forhåndstemmeperiode eller på valgdagen.

Ordinær forhåndsstemmegivning
Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra og med 10. august i valgåret til og med siste fredag før valgdagen, jf. valgloven § 8-1 (1) og (2).

Stortingsvalget 2021
Mottak av forhåndsstemmer skal være på Rådhuset mandag - fredag kl 09:00 - 14:00 i tidsrommet 10. august - 10. september og lørdag 28. august kl 10:00 - 14:00.

Mottak av forhåndsstemmer i Selvær skal være på Selvær bibliotek lørdag 28. august og onsdag 1. september kl 12:00 - 14:00.

Mottak av forhåndsstemmer ved Træna Alders- og Sykehjem (TAS) skal være tirsdag 7. september kl 10:00 - 12:00 (her kan alle møte opp og stemme).

Det er delegert til Træna kommunes Kriseledelse å endre tid og sted om dette måtte keves i lys av pågående pandemi Covid-19.

Ambulerende stemmegivning
Søknadsfrist fredag 10. september kl 10.00.
Dette er en ordning for velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning. Ta kontakt med Rådhuset på telefon 750 95 800 hvis du ønsker å søke om å få avlagt stemme på denne måten.

Isolasjonsplikt grunnet covid-19
Har du isolasjonsplikt grunnet covid-19 kan du etter søknad avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der du oppholder deg. Fristen for å søke er kl 10.00 på valgdagen 13. september
Ta kontakt med Rådhuset på telefon 750 95 800 hvis du ønsker å søke om å få avlagt stemme på denne måten.

Ikke mulig å stemme flere ganger
I Norge er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Forhåndsstemming i annen kommune
Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en generell stemmeseddel i valglokalet. På generelle stemmesedler er det bare påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.
Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen og valgkortet (hvis du ikke har det med vil det bli utskrevet av valgfunksjonæren) blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen din blir så sendt til din hjemkommune for opptelling.

Husk legitimasjon når du stemmer!
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg.
Legitimasjon kan for eksmpel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legimitiasjon. Kravet til legitimasjon er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Finn ditt nærmeste valglokale på valglokaler.no
Ved valg i Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. De fastsetter også hvor stemmelokalene skal være og åpningstidene på disse. Åpningstider og antall stemmelokaler varierer derfor fra kommune til kommune i forhåndsstemmeperioden. Alle kommuner er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse - og sosialinstitusjoner.
valglokaler.no kan du finne alle allment tilgjengelige valglokaler i forhåndsstemmeperioden.

 

 

Publisert | Oppdatert 12. juli 2021