Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge.

Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet - alle som har stemmerett er manntallsført.

Styrt av folkeregisteret
Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisterført som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom du registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har du stemmerett i din gamle bostedskommune. Dersom du registrerer flytting før 30. juni i valgåret vil du ha stemmerett i din nye bostedskommune.

Hva om jeg bor i utlandet?
Som bosatt i utlandet er du som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfelle må du søke om innføring i manntallet i den kommunen som du sist var folkeregisterført i for at stemmen din skal bli godkjent.

Manntallet er med på å sikre korrekt valg
Ved stemmegivningen blir legitimasjon din sjekket opp mot manntallet for å bekrefte at du har stemmerett. Når du har lagt stemmeseddelen i urnen blir du krysset av i manntallet av stemmemottakeren. Når du er krysset i manntallet kan du ikke ombestemme deg og stemme igjen.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg er manntallsført, og i hvilken kommune?
Alle kommuner i Norge er pålagt å skrive ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Utleggingsmanntallet blir gjort offentlig tilgjengelig i kommunen i løpet av juli i valgåret. Det er verdt å merke seg at kommunene ikke har lov til å publisere utleggingsmanntallet for sin kommune elektronisk. Det skal kun foreligge i papirutgave. Manntallet er imidlertid delt mellom forbokstaven i etternavnet ditt, så det vil ikke ta lang tid å finne frem til hvor du står i manntallet.

Træna Valgstyret har i møte 27. april vedtatt å legge manntallet ut til offentlig ettersyn i miden av juli 2023 på Rådhuset og på Butikken i Selvær.
Sammen med manntallet opplyses det om fremgangsmåte for å kreve feil rettet.