Hvem kan stemme?
For å ha stemmerett ved Stortingsvalg må disse kravene være oppfylt. Man må:
1. være norsk statsborger,
2. ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
3. ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
4. være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller de tre siste kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge.
For å kunne stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg  velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere.