På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført som bosatt den 30. juni i valgåret.

På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale, men du står fritt til å benytte et annen valglokale i kommunen. Du kan finne en oversikt over alle valglokalene i landet på valglokaler.no.

Bare mulig å stemme i din hjemkommune på valgdagen
På valgdagen er det bare mulig å stemme i din hjemkommune. Det vil si den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt den 30. juni i valgåret. Dette er ekstra viktig å huske på dersom du har flyttet etter denne datoen eller ikke meldt flytting til kommunen du bor i. Hvis du ikke har anledning til å stemme der du er folkeregistrert som bosatt på valgdagen, er det mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune frem til fredagen før valgdagen. Din stemme vil da bli sendt til din hjemkommune.

Omtrent halvparten av landets kommuenr har to valgdager. I Træna har kommunestyre bestemt at det kun skal avholdes valg en dag - i 2021 mandag 13. september.

Husk legitimasjon
For å få avgitt stemme er du nådt til å ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid. 

Slik stemmer du på valgdagen
Hvert valg i Norge har sin egen stemmeseddel.Du kan finne informasjon om og veiledning til utfylling av stemmesedler her.

Trenger du veiledning eller hjelp
Trenger du veiledning i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene. Har du en funksjonsnedsettelse sm gjør at du trenger hjelp til å komme deg inn i valglokalet eller til å avgi selve stemmen, kan du lese om hvilken hjelp du har krav på her.