På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført som bosatt den 30. juni i valgåret.

På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale, men du står fritt til å benytte et annen valglokale i kommunen. Du kan finne en oversikt over alle valglokalene i landet på valglokaler.no.

Bare mulig å stemme i din hjemkommune på valgdagen
På valgdagen er det bare mulig å stemme i din hjemkommune. Det vil si den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt den 30. juni i valgåret. Dette er ekstra viktig å huske på dersom du har flyttet etter denne datoen eller ikke meldt flytting til kommunen du bor i. Hvis du ikke har anledning til å stemme der du er folkeregistrert som bosatt på valgdagen, er det mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune frem til fredagen før valgdagen. Din stemme vil da bli sendt til din hjemkommune.

Omtrent halvparten av landets kommuenr har to valgdager.
Træna har kommunestyre bestemt at det kun skal avholdes valg en dag - i 2023 mandag 11. september.
Valglokalet på Husøy:     Rådhuset - åpningstid kl 09:00 - 20:30
Valglokalet på Selvær:    Selvær bibliotek - åpningstid kl 11:00 - 17:00

Husk legitimasjon
For å få avgitt stemme er du nådt til å ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort.

Slik stemmer du på valgdagen
Hvert valg i Norge har sin egen stemmeseddel. Du kan finne informasjon om og veiledning til utfylling av stemmesedler på valg.no på denne linken:
http://www.valg.no/for-velgere/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2023/stemme-pa-valgdagen/

Trenger du veiledning eller hjelp
Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.