Frist for innlevering av listeforslag

Fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret
For Stortingsvalget 2021 ordnes dette av Fylkeskommunene

Overskrift på listeforslaget

Listeforslag skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslget må tydelig vise hvilket år listen gjelder for

Kandidater og stemmetillegg

Ved Stortingsvalget gjelder følgende:
Stemmeseddelen til stortingsvalget er oransje. Antall kandidater på stemmeseddelen vil variere mellom fylker, da partiene og listene som stiller til valg minimum må fylle på like mange kandidater som representanter som skal velges fra fylket. Det er ikke mulig for partiene å gi noen av sine kandidater stemmetillegg.

Du kan også gjøre endringer på stortingsstemmeseddelen. Ved stortingsvalg kan du renummerere kandidater. Altså, hvis du mener at kandidat nr. 7 bør være kandidat nr. 2, kan du endre dette på din stemmeseddel. Videre kan du stryke kandidater, dersom det er enkelte kandidater du er uenig i at står på listen. Det er ikke anledning til å gi personstemmer eller slengerstemmer.

 

 

Identifisering av kandidatene

Se informasjon på Nordland fylkeskommunes sider for Stortingsvalget 2021

 

Underskrifter på listeforslaget

Se informasjon på Nordland fylkeskommunes sider for Stortingsvalget 2021

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen

Se informasjon på Nordland fylkeskommunes sider for Stortingsvalget 2021

 

Listeforslag til ettersyn

Se informasjon på Nordland fylkeskommunes sider for Stortingsvalget 2021

 

 

 

Godkjente lister ved Stortingsvalget 2021

Se informasjon på Nordland fylkeskommunes sider for Stortingsvalget 2021