Overordnet beredskapsplan for Træna kommune kan lastes ned her

Organisering av kriseledelsen:

Faste medlemmer

Telefonnummer  

Stedfortredere

Telefonnummer  

Ordfører Jan Helge Andersen

975 02 369

Varaordfører Trond Vegard Sletten

413 37 918

Kommunedirektør
Torild Fogelberg Hansen

905 03 566

Morten Tøgersen

415 26 697

Rådgiver Gunn Eliassen

 

952 40 394

May-Kristin Lilleårstein

951 70 991

Brannsjef Morten Tøgersen

415 26 697

Varabrannsjef Jim Frode Holmen

950 41 081

Sektorleder teknisk sektor / Robert Bjerkestrand

412 10 611

Konsulent Marit Johansen

478 30 960

Sektorleder Økonomi
Eva-Merethe Johansen

415 54 685

Økonomikonsulent  
Randi Svendsen

418 06 847

Sektorleder Oppvekst og Kultur
Liv Merete Edvardsen

990 42 794

Rektor
Kristine Monsen

470 20 489

Sektorleder Helse, sosial og omsorg
Pernille Øijord

 

930 09 959

 

Avdelingsleder
Isabelle Jakobsen

971 15 224