Norsk og samfunnskunnskap

Tilbudet gjelder norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere som har rett og plikt til slik undervisning.

Opplæringen foregår i regi av Husøy skole og det undervises i skolens lokaler.

For innvandrere som ønsker å ta norskprøven, statsborgerprøven og samfunnsfagprøven tilbyr vi oppmelding og gjennomføring av disse prøvene.

Påmelding til norskprøven

Påmelding til statsborgerprøven

Påmelding til samfunnskunnskapsprøven

Introduksjonsloven

Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere

Grunnskoleopplæring for voksne

Vi tilbyr også grunnskoleopplæring for voksne som ikke har gjennomført grunnskolen tildligere.

Grunnskole for voksne