Barnevernet i Træna kommune blir ivaretatt i et samarbeid med Nesna kommune. Du kan lese mer om Træna og Nesna barneverntjeneste her: https://www.nesna.kommune.no/tjenester/skole-barnehage-og-familie/familietjenesten/barnevern/

Kontaktinfo til Nesna barnevern finner du på denne linken

Uansett hva du lurer på når det gjelder barn og unges oppvekstsvilkår kan du ta kontakt med barneverntjenesten, eller du kan ringe Træna kommunes Barne- og ungdomsrådgiver for å få råd og veiledning, mobil: 913 58 200

Barnevernvakta kan kontaktes når det er en akutt situasjon for et barn. Telefonen er åpen fra kl 16:00 til 08:00, hele året. TLF: 750 74 100 
På hverdager kan øvrige personell kontaktes - se nedenfor.

Barnevernvakta kontaktes når det er akutt fare for et barn, på grunn av manglende omsorg, vold eller overgrep.
Familien eller barnet selv kan også ta kontakt i slike situasjoner.
Barnevernvakta har alltid konsulenter som er parat til å rykke ut og hjelpe. Når det er aktuelt har vi også et tett samarbeide med politiet og helsevesen.

Alarmtelefonen for barn og unge (116111.no)

Bekymringsmeldinger kan meldes via denne linken: Bekymringsmelding til barnevernet (ks.no)


Træna kommunestyre vedtok i møte 28.06.2019 sak 15/19 å inngå vertskommunesamarbeid om barnevernstjeneste med Nesna kommune, derfor skal øvrige henvendelser gjøres på telefon til:

Nesna kommune
Movegen 24 
8700 NESNA
Telefon 75 06 70 00
E-post postmottak@nesna.kommune.no

 

Barnevernsleder Eileen Catrine Ravdal

Telefon 47 76 60 56

E-post eileen.cathrine.ravdal@nesna.kommune.no  

Saksbehandler Heidi Lyng Hansen

Telefon 90281647

E-post heidi.lynghansen@nesna.kommune.no

 

Barnevernskonsulent Lene Sollund

Telefon 94875225

E-post lene.sollund@nesna.kommune.no