Selvær oppvekstsenter

Træna kommune har et oppvekstsenter plassert på Selvær. Per dags dato er oppvekstsenteret ikke i daglig bruk. 

Husøy skole

Husøy Skole har 48 elever inneværende skoleår hvorav to er fra Selvær. Vi har felles fysisk aktivitet etter mat hver dag og elevene har tilbud om melk hver dag gjennom skolemelkeordningen. Trænas storstue - Trænahallen er nærmeste nabo. I hallen har vi stor plass og godt med utstyr. All kroppsøving foregår her, om en ikke kan være ute. I tillegg til biblioteket, har vi nærhet til svømmebasseng, treningsrom, ballbinge og gressbane. Hele øya er vårt uteområde!

Skolen har over lengre tid hatt fokus på klasse- og relasjonsledelse og deltar nå i et landsomfattende prosjekt kalt God Opplæring for Alle.

Biblioteket

Ligger i 2. etg i Trænahallen og har åpent torsdager fra 12.00-19.00. Skolen er flittig bruker av biblioteket!