Husøy skole

Husøy skole er en kombinert barne- og ungdomsskole. 

Skolen er organisert innen sektor for oppvekst.

Som fådelt skole er klassene aldersblandet. I noen av fagene deles klassene.

Skolen er opptatt av å være helsefremmende, har felles fysisk aktivitet daglig etter mat, organiserer uteskole for barnetrinnet ukentlig og nytter Trænas fasiliteter mye - Trænahallen, bassenget, treningsrom, ballbinge og gressbane. Kommunens unike øyrike er også skolens uteområde, og vi er aktiv brukere av Træna museum.

Skolen er også opptatt av å styrke tilhørigheten og stoltheten til hjemkommunen, de rike tradisjonene og kulturen, historien, arkeologien og den storslåtte naturen.

På skolen i år er vi flere nasjonaliteter; norsk, polsk, nederlandsk og ukrainsk.

 

God Opplæring for Alle

Skolen deltar i skoleutviklingsprosjektet God Opplæring for Alle, et omfattende prosjekt som har som formål å øke elevers læringsutbytte og sikre at samtlige elever opplever skolen som trygg og helsebringende. Det betyr at det legges stor vekt på gode klassemiljøer, utvikling av gode relasjoner mellom lærere og elever og elevene mellom.

Biblioteket

Ligger i 2. etg i Trænahallen og har åpent torsdager fra 12.00-19.00. Skolen er flittig bruker av biblioteket!

Kontaktinformasjon skolen

Sektorleder for oppvekst Liv Merete Edvardsen

Telefon 75095835

Rektor Kristine Monsen

Konsulent Signe Antonsen