Selvær oppvekstsenter

har to elever som alle går på Husøy skole

Husøy skole

har 53 elever inneværende skoleår. Det er tre team, småskole, mellomtrinn og ungdomstrinn.

Vi har felles fysisk aktivitet etter mat hver dag.

Elevene har tilbud om melk hver dag gjennom skolemelkeordningen

Trænas storstue - Trænahallen er nærmeste nabo. I hallen har vi stor plass og godt med utstyr. All kroppsøving foregår her, om en ikke kan være ute

Skolen har over lengre tid hatt fokus på klasse- og relasjonsledelse. Sammen med dette er vurdering for læring det vi jobber med, og har som fokusområde ift skoleutvikling og forbedringsarbeid.

    I tillegg til biblioteket, har vi nærhet til svømmebasseng, ballbinge og gressbane. Hele øya er vårt uteområde.

 

Biblioteket

ligger i 2. etg i Trænahallen og har åpent torsdager fra 12.00-19.00. Skolen er flittig bruker av biblioteket