Priser i barnehagen

100% plass - kr. 3000,-

60% plass -  kr. 1800,-

40 % plass  -  kr.1200,-

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass, kostpenger kommer i tillegg og justeres etter hvor stor plass barnet har. For 100% plass er kostpengene pr måned på 550 kr.