Priser SFO

Hel plass (morgen og ettermiddag)  2000,-

Dagplass                                          1400,-

Ekstratimer                                           40,-

Søskenmoderasjon: barn nr 1 full sats, øvrige barn 50 %

Det betales halv sats i juni og august

Kontaktinformasjon SFO

SFO tlf: 903 60 050
Sektorleder Liv Merete Edvardsen

Telefon 75095835