Skoleåret 2023-2024 tilbyr vi:

  • gitar nybegynner
  • tegning 1-4
  • tegning 5-10
  • bandøving

 

 

Pris

Påmelding til kulturskolen er for et semester om gangen. Vi følger grunnskolens årshjul med tanke på ferier og helligdager. Pris for et semester er 1000 kroner. Man betaler for hele semesteret uavhengig om man går glipp av noen timer pga. sykdom eller lignende.

 

Hvordan søke plass på kulturskolen for barnet ditt

Du søker kulturskoleplass i Visma Skole