Kommunedelplaner arealdisponering- Træna kommune.

Kommuneplanens arealdel

Kystplan

Reguleringsplaner vedtatt av Træna kommune:

Fløholmen byggfelt: kart og  bestemmelser

Galtneset industriområde:Kart og bestemmelser

Hestøya hytte og rorbu: Kart og bestemmelser

Træna havn:kart, beskrivelse og  bestemmelser

Vardøya vindkraftverk:kart og bestemmelser