Kommunale bygg

Oppvekstsenter.jpg

Træna kommune eier og driver følgende bygg:

  • Træna sykehjem
  • Trænahallen
  • Husøy basseng
  • Husøy skole
  • Selvær skole
  • Husøy barnehage
  • Træna museum

Ønsker du å leie kommunale bygg for iddretsformål eller andre arrangementer, så er det teknisk sektor som administrerer dette.

  Oversikt hvilke bygg som leies ut og leiesatser finner du her

Skjema for utleie finner du her

Kommunale boliger

Fløholmen boligerTræna kommune eier og disponerer en del leiligheter og en bolig for utleie.  I tilegg disponerer Træna boligstiftelse ( kommunal boligstiftelse) utleie av leiligheter

Søknad om kommunal leilighet/bolig sendes til: post@trana.kommune.no

Søknad om leilighet eid av Træna boligstiftelse sendes til: ainabkw@online.no

Husleiesatser kommunale boliger finner du her

 

Tomter

Træna kommune har flotte boligtomter til salg, disse ligger i Fløholmen byggefelt på Husøy. Byggefeltet er ferdig opparbeidet med adkomstvei, infrastruktur som vann,avløp,fiber og gatelys.  Oversiktskart finner du her

Retningslinjer for kjøp av tomt finner du her

Er du innteresert i tomt, ta kontakt med Træna kommune på e-post:post@trana.kommune.no eller telefon 750 95 800