Galtneset.png

Drikkevannsproduksjon:

Træna kommune eier og drifter tre fullrenseanlegg for drikkevann. Det er to på Husøy og ett i Selvær.

Husøy VBA er et ferskvann membrananlegg som produserer 600 m3 rent vann pr døgn. Hovedkilden ligger på Sanna.

Galtneset VBA er et avsaltningsanlegg som produserer maks 1200 m3 rent vann pr. døgn. Kilden er sjøvann ca 600 meter fra land.

Selvær VBA er et avsaltningsanlegg som produserer  maks ca 30 m3 rent vann pr. døgn. Kilden er sjøvannsinntak ca 200 meter fra land.

Vannproduksjonen overvåkes av driftsovervåking, samt driftsvakt hver helg.

Kommunstyret har vedtatt forskrift for innkreving av vannavgift, den finner du her

Tilkobling vann og avløp:

Søknad om tilkobling vann og avløp sendes til kommunen på e-postpost@trana.kommune.no

Gjeldende vannavgift og kostnad med tilkobling finner du her