Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Før du setter i gang kan det være lurt å lese denne.

Tenker du å bygge selv, sjekk denne linken

Er det et mindre byggeprosjekt finner du forenklet søknadsskjema og tips her

Skjemaer for byggesøknad finner du her

Skal du bygge i nærheten av fylkesvei må du søke om dispensasjon hvis det er nærmere enn 50 meter. Trenger du avkjørsel fra fylkesvei må du også søke. Begge disse kan søkes her: https://www.vegvesen.no/dinside/

Byggesøknader sendes inn til kommunen på email: post@trana.kommune.no eller pr. post til Træna kommune, Rådhuset, 8770 Træna

 

Legg merke til at arbeider som ikke krever søknad skal ALLTID være i samsvar med bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan (også kalt områdeplan og detaljplan etter ny plan- og bygningslov) som eiendommen din omfattes av.    

Er søknaden i strid med arealplanen, kreves det søknad om dispensasjon. 

Har du spørsmål om bygg og byggesak? Her finner du svar på vanlige spørsmål.  Velg ønsket tema for å se alle spørsmål og svar.

 

Gebyrer finner du her