Træna psykososiale kriseteam er en del av kommunens akuttberedskap. Ved behov for psykososial omsorg og støtte etter ulykker, kriser og katastrofer der de psykososiale påkjenninger er spesielt store, blir kriseteamet kontaktet.

Kriseteamet skal i den første tiden av akuttberedskapen ha fokus på omsorg, informasjon, stabilisering, praktisk hjelp og støtte. Kriseteamet er ikke et tiltak som utløses i forhold til ordinære sorg/tapsreaksjoner som for eksempel ved uventede dødsfall med normal årsak.

Det tas alltid en vurdering på om dette er en sak for kriseteamet med behov for å organisere psykososial omsorg, eller om det allerede er et hjelpeapparat som kan ivareta de berørte.

Kriseteamet jobber kun i akuttfasen og har ikke mandat som «omsorgsberedskap» over lengre tid. Oppfølgingstiltak vurderes fortløpende og personell med nødvendig kompetanse blir trukket inn i saken.

 Utkalling av kriseteamet skal skje via formelle kanaler. Krisehjelp utløses via

Privatpersoner må henvende seg politi, sykehus eller legevakt ved kriser. De vil vurdere om kriseteamet skal utkalles.

Træna psykososiale kriseteam har 9 medlemmer som alle har sin ordinære arbeidsplass i Træna kommune. Alle medlemmer er valgt inn med bakgrunn i faglig og egnet kompetanse. I tillegg er prest representert i teamet.

Disse er i dag medlem av kriseteamet:

FastNavnMobil
Fast

Sektorleder HSO, leder

Pernille Øijord

930 09 959
Fast

Avdelingsleder sykehjem TAS, nestleder

Isabelle Jakobsen

971 15 224
Fast

Barne -og -undomsrådgiver

Helene Skaatan

 
Fast

Kommunelege

Lawrence Rajakumar

 
Fast

Kommunepsykolog

Astrid Eiterå

 
Fast

Rådgiver skolen

Astrid Ofstad

 
Fast

Pedagogisk leder barnehage

Christina Remmen

 
Fast

Rektor

Kristine Monsen

 
Fast

Prest Nesna

Finn Rindahl