Krisesenteret i Rana

Lov om kommunale krisesentertilbud tråde i kraft i 2010 som gir kommunen en plikt til å sørge for et krisesentertilbud til sine innbyggere. 

Krisesenteret har særlig kompetanse om vold i nære relasjoner og hvilke reaksjoner og følgeskader slike relasjoner kan gi.

På krisesenteret vi du møte mennesker som har kunnskap om slike forhold og som kan hjelpe deg.

- Vi vil kunne hjelpe deg med støttesamtaler

- Hjelp til å kartlegge vold

- Lage sikkerhtsplaner

- Hjelp til å kontakte lege, advokat, politi, barnevern eller andre. 

- Bistand og og hjelp til følge til avtaler v/behov. 

Krisesenteret har opplysningsplikt til barnevernstjenesten og en avvergingsplikt om det foreligger fare for liv eller alvorlig skade. Uteneom dette har krisesenteret TAUSHETSPLIKT og ingen trenger å vite at du er her hos oss. 

Det er viktig for oss at du føler deg trygg og ivaretatt, det gjør vi ved å sørge for at du har en voksen å prate med som kan gi bistand og informasjon tilpasset din situasjon. 

 

KONTAKTINFORMASJON KRISESENTER I RANA.  

Hjemmeside for mer informasjon: https://www.rana.kommune.no/vare-tjenester/helse-og-omsorg/krisesenteret/

krisesenteret@rana.kommune.no

Postadresse: Krisesenteret i Rana, postboks 173, 8600 Mo i Rana. 

Døgnåpen telefon: 751 44 944

Mobil 952 54 467