OVERSIKT OVER FASTE KONTROLLER

PROGRAM FOR HELSESTASJON:

-   7 - 10 Dager etter fødselen: hjemmebesøk

-   6 uker:  Helsesykepleier og lege, vaksine

-   3 måneder: Helsesykepleier, vaksine

-   4 måneder: Helsesykepleier ved behov

-   5 måneder: Helsesykepleier, vaksine

-   6 måneder: Helsesykepleier og lege

-   7/8 måneder: Helsesykepleier

-   10 måneder: Helsesykepleier ved behov

-   12 måneder: Helsesykepleier og lege, vaksine

-   15 måneder: Helsesykepleier, vaksine

-   17/18 måneder: Helsesykepleier ved behov

-   2 år (2,3 år): Helsesykepleier og lege

-   4 år: Helsesykepleier og lege

-   5-6 år: Skolestartundersøkelse helsesykepleier og lege

 

PROGRAM FOR SKOLEHELSETJENESTEN:

-   2. trinn: Vaksine og vekstmåling. Vaksine: Difteri,

    stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

-   5/6 trinn: Helseopplysninger i grupper.

    Helse og livsstil. Pubertetsundervisning.

-   6 trinn: Vaksinasjon: Meslinger,

    kusma og røde hunder.

-   7. trinn: Vaksinasjon HPV

    (Humant papillomavirus) 2 doser

    vekstmåling.

UNGDOMSSKOLE

-   8.klasse: Kartleggingssamtale. Helse og livsstil

-   9.klasse: Individuell oppfølging ved behov.

-   10 klasse: Vaksine mot difteri, stivkrampe,

    kikhoste og poliomyelitt.  

-   Gruppeundervisning:  Seksualitet, helse,

    hybelliv og ernæring

Kontaktinformasjon

Silja Beate Trones

Telefon 47971254

Epost: silja.beate.trones@trana.kommune.no

Postadresse: Leirtjønna 5, 8770  TRÆNA

Tilstede:  Onsdag etter 20.00 og Torsdager

Tilgjengelig på tlf Onsdager mellom 09.00 - 15.00