Træna kommune har ansatt folkehelsekoordinator. 

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til å bedre helse. Dette innebærer både helsefremmende og forebyggende arbeid, hvor formålet er å styrke  faktorer som fremmer helsen, og samtidig reduserer faktorer som truer helsen.

Kontakt folkehelsekoordinator:
Helene Skaatan
Helene.skaatan@trana.kommune.no
Tlf 91358200