Træna kommune har i samarbeid med Lurøy og Rødøy ansatt psykolog Astrid Eiterå.
Astrid har hovedkontor på Lurøy. 

Kommunepsykolognen tilbyr 1:1 konsultasjoner, oppfølging av pasienter digitalt, samt deltar i tverrfaglig team for barn og unge.