Brann- og redningstjenesten Træna Kommune

Brannsjef: Morten Tøgersen, M: 415 26 697- e-post: morten.togersen@trana.kommune.no

Vara.brannsjef: Jim Frode Holmen, M:950 41 081- e-post:jim.frode.holmen@trana.kommune.no

Brann- og redningstjenesten har følgende hovedoppgaver: 

  • Innsatsstyrke ved branner 
  • ​Akutte ulykkessituasjoner 
  • Akutt forurensing 
  • Gjennomføre brannforebyggende oppgaver 
  • Tilsyn med særskilte brannobjekter 
  • Opplæring og øvelser av egne mannskaper 
  • Opplæring og øvelser i institusjoner, skoler etc. 
  • Feiing 
  • Tilsyn med piper og ildsteder 

Organisering 

Brannvesenet i Træna har en brannstasjon og ett depot. Stasjonen er lokalisert på Husøy og depot i Selvær

Træna har et deltidsbrannvesen med 16 ansatte, av disse er 4 utrykningsledere

Brannkonstablene varsles via Nødnett.

Brannvernsamarbeid  
Det er inngått samarbeid med Rana brann-og redningstjeneste. Dette gjelder på tilsyn særskiltebrannobjekt og feietjenester.

Træna kommune er også medlem av interkommunalt utvalg for akutt forurensing med Rana, Nesna, Lurøy ( IUA)

Feiing og tilsyn av ildsteder:

Innformasjon om klargjøring for feiing og annen infor får du her

Kostnader feiing finner du her

Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i Træna kommunen finner du her

Forskrift om brannforebygging finner du på denne linken

 

Ved brann og ulykker ring tlf:

Brann: 110

Politiet: 112

Helse: 113