Foreløpig plan fremdrift

Mandag: Feiing og tilsyn Husøy (Helårsboliger).

Tirsdag: Feiing Selvær (Helårsboliger). Feiing og tilsyn Sanna og Sandøy (Helårsboliger og fritidsboliger).

Onsdag: Rest feiing og tilsyn Husøy.

 

.

Praktiske beskjeder / Avtaler gjort i forkant

Aktiviteter på fritidseiendommer der det på forhånd er gitt beskjed om at eier ikke kan møte, annulleres.

 

Beskjeder om feiing og tilsyn sendes til kim.rade@rana.kommune.no senest innen den 14. juli. Ring 952 54 134 for beskjeder som må formidles senere enn dette.

 

Varsling

Feietjenesten varsler feiing og tilsyn pr SMS med lenke til informasjonsside, til objekter som skal besøkes.

Kontakt

Feierinspektøren treffes på tlf / e-post:        75 14 58 05 / bjorn.kvitnes@rana.kommune.no

Brannforebyggerne som er på Træna treffes på tlf: 952 54 134 (Kim), 952 54 135 (Stina) og 952 54 133 (Marthine)