Veterinærene tilbyr behandling av smådyr alle hverdager mellom 09.00-10.00, med en utvidet tjeneste på fredager (09.00-14.00). NB! Kun timebestilling. 
Veterinærene kan også kontaktes utenom disse tidene, ved akutt syke og skadede dyr. Veterinærene har akuttvakt hele døgnet. Vakten gjelder alle dyr, unntatt vilt.

Nesna Veterinærkontor kan utføre medisinske undersøkelser med behandling:

  • Vaksinering
  • ID merking / utfylling av pass
  • Enkle kirurgiske inngrep
  • Tannbehandling
  • Kiropraktikk
  • Salg av Specific hunde og kattemat
  • Ved behov videresendes pasienten for utredning på klinikk

Veterinærene (Trygve Frammarsvik, Stig Nesjan og Hanne Haga) kjører tradisjonell stordyrpraksis med inseminering i kommunene Nesna, Lurøy og Træna. For smådyreiere i Lurøy og Træna er det mulig å sette seg på leilighetsliste og få hjemmebesøk når veterinærene er ute hos oss og har ledig kapasitet. Ring i telefontiden for å avtale nærmere.

Skyssrefusjonsordningen omfatter KUN produksjonsdyr. Ordningen er ment å utjevne utgiftene til reisekostnader ved sykdom og inseminering. Egenandeler og veterinærens kostnader til skyss påfaller dyreeier. Kjæledyr omfattes ikke av ordningen og kostnader til reise må dekkes i sin helhet av dyreeier.