Fra kommuneplanens samfunnsdel Træna 2030:

I 2030 er Træna et øysamfunn med et næringsliv som er allsidig og som står på flere bein. Historisk er Træna et av de eldste fiskerisamfunn i landet og vi mener at fisk og sjømat fortsatt vil være vår hovednæring i 2030. Vi bor med hav rundt oss på alle kanter og lever av det havet gir. Med havet, naturen og kulturen som ressurser skapes et godt næringsgrunnlag for et bredt spekter av bedrifter.

Et allsidig næringsliv er viktig for å redusere sårbarheten ved konjunkturendringer eller plutselige forandringer som rammer en bransje. Det innebærer at vi har en havbruks- og fiskerinæring hvor også foredling skjer, at vi har en industri som videreutvikles og at nøkkelfunksjoner som håndverks- og andre installasjonstjenester er etablert i vår kommune. Det innebærer også at vi har en god servicenæring, med lokal handel og lokale produkter, og at turisme- og opplevelsesnæringen øker hele året. Et allsidig næringsliv innebærer også at det finnes flere kompetansearbeidsplasser og at det er attraktivt å være gründer.

 

Retningslinjer for næringsfond - Træna kommune

Nye reviderte retningslinjer ble vedtatt av Træna kommunestyre i møte 20.06.2018 sak 21/18, samtidig utgår vedtekter næringsfond A og B sist revidert i K-sak 43/09.

Retningslinjene kan du lese her

 

Søknad

Søknad om midler fra Træna kommunes næringsfond skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. 

Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet, Investerings- og finansieringsplan, driftsbudsjett og Regnskap, næringsoppgave eller lignende dokumentasjon for siste år.

I vurderingen av om tilskudd og lån skal gis, vektlegges delmål og strategier i Kommuneplanens satsningsområde "Næringsliv i utvikling (sysselsetting & næringsliv)".

Tilskudd fra det kommunale næringsfond Regionale utviklingsmidler (RU) skal i tillegg gis i tråd med fylkeskommunens oppdragsbrev om kommunale næringsfond og gründerfond.

Søknadene behandles fortløpende av formannskapet.

 

Ved spørsmål om fondene, eller hjelp med utfylling av søknaden, vennligst ta kontakt med rådgiver Gunn Eliassen:

E-post: gunn.eliassen@trana.kommune.no

Telefon: 952 40 394