Træna er en av Norges minste kommuner og ligger langt til havs. Det innebær både potensialer og utfordringer. For å utvikle Træna til en bærekraftig øykommune med et allsidig næringsliv, et mangfoldig kulturliv og som en attraktiv bosted- og destinasjon har vi startet prosjektet Tenk Træna.
 Kommune, næringsliv, og frivillig sektor lokalt og regionalt er med og tenker vekst og utvikling, forbedring, nyskaping, innovasjon og pådriv. Vi vil forbedre for oss som bor her og tilrettelegge for dem som vil etablere seg her.

Utviklingsarbeidet startet 2015 og har støtte fra Nordland Fylkeskommune. Arbeidet er delt in i fem satsingsområder:

  • Økt bostedsattraktivitet
  • Styrke etablert næringsliv 
  • Tilrettelegging for nytt næring
  • Destinasjonsutvikling året rundt
  • Styrke kulturliv og kreativ næring

Se mere på Tenk Træna sine sider 

 

Trenger du hjelp med å utvikle eller etablere bedrift? 

Du er velkommen å ta kontakt med utviklingssjef Moa Björnson ved spørsmål om prosjekt- eller næringsetableringer, hjelp med søknader, eller andre utviklingstiltak. Les også mer på sidene Hjelp til Gründere i Træna. 

Velkommen å ta kontakt!

Moa Björnson
mail: moa.bjornson@trana.kommune.no
tel: 47478016