På siden www.tenktraena.no/korona oppdateres informasjon løpende rettet mot lokalt nærigsliv.

For næringsdrivende i Træna finnes også en Facebook-gruppe der vi oppdaterer løpende med info om aktuelle nyheter om Covid-19.