Gründerhjelp i Træna 2020.png

Du som går i tanker om å  etablere næringsvirksomhet eller utvikle din eksisterende bedrift på Træna kan få  hjelp fra kommunen. Uansett om idéen er stor eller liten, i en tidlig fase eller nøye tenkt igjennom kan du få hjelp og veiledning av "gründerteamet" i Træna. Kanskje trenger du hjelp med å sette opp budsjett og forretningsplan, kike på tomt eller se på muligheter til lån, tilskudd eller andre virkemiddel som finns å søke for å kunne gjennomføre din idé. I Gründerteamet inngår kommunens utviklingssjef, rådmann, assisterende rådmann og teknisk sjef. Hvis det er behov kan innleie av eksterne konsulenter fra kompetansesentra vurderes å leies inn.

Etter oppstartsmøte lager skreddersyr vi sammen et forløp med hjelp og tilrettelegging som passer hver enkelt prosjekt.

 

Les informasjonen om hva vi kan hjelpe til med her Gründerhjelp i Træna 2020.pdf eller nedenfor

 

Idéfase

Du går med en idé om å starte bedrift eller videreutvikle din virksomhet.

 

Ta kontakt

Ta kontakt med kommunen og beskriv kort din idé. Ta en telefon, mail eller et første  møte med utviklingssjef eller noen annen fra kommunen.


Møte med gründerteam

Etter første orientering innkaller vi hele eller deler av Gründerteamet som møter deg for å fått gå igjennom din idé og sett på muligheter sammen. Kanskje finns det spørsmål om plan & bygg, serveringsbevilgning, næringsmidler eller forretningsstrategier. Tanken med å samles i flere fag er å gi best mulig avdekning av behov, potensielle løsninger og samhandling i en tidlig fase.

 

Skreddersydd plan

Vi skreddersyr sammen en plan for hjelp og tilrettelegging som passer deg som aktør. Det kan handle om å tilby kurs, hjelp med søknader, undersøke tekniske løsninger eller tenke strategi og forretningsmodell. Hvis det er behov for rådgivning av konsulenter med fagkompetanse på andre områder kan dette hentes inn fra regionale samarbeidspartnere.

 

Oppfølging og gjennomføring

Du får en eller flere kontaktpersoner i som vil se til å følge opp oppgaver og holde tråden i din videre gjennomføring. Oppfølgingsmøter bookes etter behov. Øvrige aktiviteter som gründerkurs, forretningsplan, markedsføring, møter med Innovasjon Norge eller andre virkemiddelapparater bookes ved behov.

 

Hva kan vi tilby hjelp innen?

Oppstart & næringsveiledning

 • Veiledning til å registrere bedriften
 • Hjelp med forretningsplan og budsjett
 • Kontakt med Innovasjon Norge og andre virkemiddelapparat
 • Møter med bank
 • Veiledning med søknadsskriving til næringsfond(er)
 • Markedsføring, hjemmeside og sosiale media

 

Reguleringer og forskrifter

 • Hjelp med lover og regler (skjenkebevilling, serveringsbevilling el lignende)
 • Etablererprøven
 • Tekniske tjenester som Byggesaksbehandling, reguleringsplan og arealplan
 • Tekniske forskrifter og andre reguleringer

Regional kompetanse

 • Gründerkurs/etablererkurs
 • Kurs ved Skatteetaten
 • Informasjonsmøter i regionen
 • Hjelp med å hente inn konsulenter
 • Matching i kompetansenettverk / bedriftsnettverk

 

Kontaktperson: Utviklingssjef Moa Björnson mail: moa@trana.kommune.no / tlf: 47478016