Juhuu😊

Træna kommune har fått midler for å gi ungdom erfaring i fiskeryrket

 

Træna kommune annonserte 13. februar 2024 muligheten for ungdom til å prøve seg i fiskeryrket i løpet av sommeren 2024. Tiltaket forutsatte at kommunen fikk tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet, og det har vi nå fått! Du kan lese mer her: Ungdomsfiske i Træna sommeren 2024

 

Vi har aktuelle fiskebåter/fiskere som kan ta med ungdom, og noen ungdommer har allerede søkt – de tar vi kontakt med. Men, det er plass til flere, så nå håper vi ungdommen benytter anledningen til både å lære seg et spennende yrke og tjene egne penger i løpet av sommerferien! Aldersgrensen er 12 år (det året du fyller 12) til 25 år.

 

Den 5. juni inviterer kommunen til et åpent møte der interesserte ungdommer, foreldre og aktuelle fiskere vil få informasjon om:

 

 • innholdet i ungdomsfiskeordningen (hva vil deltakerne lære)
 • aktuelle uker for ungdomsfiske
 • arbeidstider
 • lønn/betaling
 • informasjon om nødvendige registreringer og forsikringer
 • informasjon om de ulike fartøyene/fiskebåtene og fiskerne
 • hva ungdommene selv må ha med på fiske
 • viktige regler på sjøen

 

Endelig søknadsfrist for å delta i ordningen er 14. juni, men deltakelse tildeles etter «først-til-mølla-prinsippet» så bare å ta kontakt så tidlig som mulig.

 

 • Vi ønsker at du melder om du kommer på informasjonsmøtet seinest mandag 3. juni
 • Informasjonsmøtet finner sted på rådhuset onsdag 5. juni kl 18:00
 • Søknadsfrist for å delta i ungdomsfiskeordningen er fredag 14. juni

 

Hvis du har spørsmål, skal melde deltakelse på informasjonsmøtet eller ønsker å delta i ungdomsfiskeordningen sommeren 2024 kan du ta kontakt med Torild Fogelberg Hansen, 

e-post: Torild.Hansen@trana.kommune.no eller mobil: 905 03 566