Kort fortalt

 • God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktige grunnsteiner i Træna kommunes arbeid i digitale kanaler. 
 • Innholdet på trana.kommune.no skal være mulig å bruke og forstå av alle. 
   

Hva gjelder denne erklæring for?

Denne Tilgjengelighetserklæringen (bokmål) gjelder for Træna kommune sin nettside.
Erklæringen gjelder alle subdomener under trana.kommune.no
Se også personvernerklæringen som legges ut i disse dager.

Hvem er ansvarlige for nettstedet? 

 • Kommunedirektøren har systemansvar for trana.kommune.no.
 • De ulike sektorene i kommunen er ansvarlig for sitt eget innhold på nettstedet. 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og følger standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1. Kvalitetsarbeidet og utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med vår tekniske leverandør Custompublish.

Kontinuerlig arbeid

 Nettstedet har rundt ca 112 enkeltsider, og det er et omfattende arbeid å holde kvaliteten på ønsket nivå.

 • Vi har nå ukentlige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil via ulike verktøy
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Vi arbeider med å få nettsidene kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere - talende web.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Alle bilder skal få alt-tagg.

I 2023 prioriterer vi

I 2023 prioriterer vi å oppdatere trana.kommune.no til å oppnå samsvar med kravene i WCAG 2.1.
Vi skal:

Status for samsvar med krav

trana.kommune.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA.

Å være delvis i samsvar, betyr at enkelte deler av innholdet ikke helt samsvarer med kravene.

Testresultater

Vi bruker flere ulike verktøy. til å teste de delene av WCAG som lar seg teste med automatiske testverktøy. I tillegg tar vi stikkprøver og tester manuelt.

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.
vi har følgende resultat i testverktøyet Siteimprove

 • 81,0 av 100 poeng på universal utforming

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket basert på manuell gjennomgang av nettsiden opp mot kravene i WCAG 2.0 og WCAG 2.1.

Kjente feil

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på trana.kommune.no skal være universelt utformet, vet vi at det kan finnes mangler.

 • PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner.
 • Kart på trana.kommune.no er tredjepartsløsninger, og kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.

Gi oss en tilbakemelding!

Vi får av og til tilbakemeldinger på innholdet på trana.kommune.no. 
Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet?
Send oss en epost på post@trana.kommune.no

Kontaktinformasjon

Telefon sentralbord: +4775095800
Epost: post@trana.komune.no

IT-konsulent: Thomas Stensland
thomas.stensland@trana.kommune.no
Mobil: 91822498