• Regjeringen har lyst ut midler for 2024 som skal bidra til å gi ungdom erfaring i fiskeryrket. 
 • Tiltaket skal gjennomføres i perioden våren 2024 til månedsskifte oktober/november 2024. Det er kommunen som må søke og tilrettelegge.
 • Målgruppen for tilskuddsordningen er ungdom mellom 12 og 25 år som ønsker erfaring med fiskeryrket under kyndig veiledning og i trygge rammer
 • Det forutsettes at fartøy og mannskap som benyttes er tilrettelagt for en ekstra person om bord
 • Både kommunen og Træna Fisker kan hjelpe til med tiltak/tilrettelegging

 

De som ønsker å delta i ungdomsfiske i 2024 må søke til kommunen. Dette gjelder både aktuelle etablerte fiskere som kan ta med ungdom – og ungdom som ønsker å få denne type erfaring.

 

Tilskuddet kommunen vil søke om kan dekke:

 • honorar for fartøy og til mannskap, herunder drivstoffutgifter 
 • proviant på fisketurer
 • materiell (f.eks. ekstra sikkerhetsutstyr)
 • møtekostnader
 • kurs/opplæring

Vi ber med dette om at:

 • interessert ungdom melder dette til kommunen innen 25.februar 2024. 
 • interesserte eiere av fartøy og mannskap, som kan gi ungdom erfaring, også melder dette til kommunen innen 25. februar 2024
 • tilbakemelding sendes Træna kommune v/Torild Fogelberg Hansen – Torild.Hansen@trana.kommune.no eller SMS til 90 503 566
 • det samtidig informeres om aktuell tidsperiode
 • interesserte eiere/mannskap oppgir hvor det kan være aktuelt å fiske og hvor det kan være aktuelt å levere fangst

 

Søknadsfristen for både interessert ungdom og eiere av fartøy med mannskap er altså 25.02.2024

Tiltaket forutsetter at Træna kommune får tilskudd i henhold til søknad.