Det er siden mars 2020 testet ca 210 personer 7 av disse er testet de siste 14 dager. Totalt er 5 testet positiv, siden mars 2020 - smittesporing er gjennomført. 

Kommunen vil framover kom med en liten stausrapport hver 14 dag. 

Alt om vaksinering finner du på denne linken