Vaksinering av covid-19

I likhet med alle andre kommuner må Træna kommune forholde seg til prioriteringslista som er bestemt av helsemyndighetene. Og når vi har nok vaksiner, vil vaksinasjon starte i stort omfang. Koronavaksinen er gratis for alle. 

Alle som får tilbud om vaksiner, ringer vi til på forhånd og avtaler tid og sted for oppmøte

 

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Træna kommune baserer seg på rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen. Fra 30.desember 2020 ble helsepersonell prioritert, og kommunene kan sette av inntil 20 prosent av dosene til helsepersonell.

Ambisjonen er at alle som ønsker det skal få vaksine innen sommeren. I mellomtiden kan du lese mer på www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine.

Vaksineinformasjon på flere språk/vaccine information in other languages

 

Vaksineringsstatus uke 1

Denne uken mottok Træna de første vaksinene. Disse gikk i sin helhet til beboere på Træna alders- og sykehjem. 6 stk

Vaksineringsstatus uke 2

Vi mottar da 1 hetteglass, som tilsvar 6 vaksinedoser. 

Hvem som prioriteres:

4 Inneliggende beboere vil bli vaksinert (de som gjenstår) 

1 bruker i hjemmesykepleien
1 Ansatt 

Vaksineringsstatus uke 3

Vi mottar denne uken 1 hetteglass, som tilsvarer 6 vaksinedoser. Av disse vaksineres 20 % av helsepersonell (en ansatt). 

Vi planlegger å vaksinere i Selvær onsdag 20. januar.

Vaksineringsstatus uke 4

Det er forventet at kommunen mottar 2 hetteglass - 12 doser med vaksine mot Covid-19. 

Halvparten vil gå til sykehjemsbeboerne som fikk første dose i uke 1. Da er disse ferdig vaksinert

Resterende vil gå til hjemmeboende i kommunen. 

 

Vaksineringsstatus uke 5

Det er forventet at kommunen mottar 2 hetteglass - 12 doser med vaksine mot Covid-19. 

Sykehjemsbeboerne vil denne uke vær fullvaksinert

Vaksineringsstatus uke 6

2 hetteglass mottatt denne uken 

 

Denne uken står Selvær for tur igjen. 

  • 6 selværinger vil motta vaksine nr. 2.
  • 6 nye selværinger vil motta sin første vaksine. 

Vaksineringsstatus uke 7

2 hetteglass er forventet dette gir 12 vaksiner. Disse vil bli fordelt på innbyggere på Husøya

Vaksineringsstatus uke 8

Uke 8 vil Træna kommune kun motta 1 hetteglass. Det betyr at vi kun vil re-vaksinere 6 stk. De som fikk sin første vaksine i uke 5 (onsdag 3. februar) vil få sin vaksinedose nummer 2.

De har også startet utsending av AstraZeneca-vaksine, men Træna kommune vil ikke motta denne vaksinen i uke 8.

 

I uke 5 startet nedbyggingen av beredskapslageret av Comirnaty (BioNTech-Pfizer). 

Personer som fikk 1. dose i uke 5 skal få 2. dose tidligst i uke 8. 

På grunn av lagersituasjonen vil kommunene i uke 8 kun motta vaksine tilsvarende det antall de mottok som dose 1 i uke 5, og ingen doser utover dette. 

Vi regner 6 doser pr. hetteglass, ref. preparatomtale.