Vaksinering av covid-19

I likhet med alle andre kommuner må Træna kommune forholde seg til prioriteringslista som er bestemt av helsemyndighetene. Og når vi har nok vaksiner, vil vaksinasjon starte i stort omfang. Koronavaksinen er gratis for alle. 

Alle som får tilbud om vaksiner, ringer vi til på forhånd og avtaler tid og sted for oppmøte

Kommunen har siden oppstart med vaksineringen kun mottatt Pfizer vaksinen. 

 

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Træna kommune baserer seg på rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) når det gjelder hvem som skal prioriteres først i vaksineringen. Fra 30.desember 2020 ble helsepersonell prioritert, og kommunene kan sette av inntil 20 prosent av dosene til helsepersonell.

Ambisjonen er at alle som ønsker det skal få vaksine innen sommeren. I mellomtiden kan du lese mer på www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine.

Vaksineinformasjon på flere språk/vaccine information in other languages

Nytt om vaksinering som trer i kraft fra 3 mai.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/utvider-tidsintervall-mellom-forste-og-andre-vaksinedose-slik-at-flere-blir/

Vaksineringsstatus uke 35

Uke 35 venter vi 5 hetteglass. 

Ungdom i alderen 16-17 år vil nå få tilbud om vaksine (11 stk i kommunen). 

Vaksineringsstatus uke 34

Uke 34 mottok 15 hetteglass.

Det ble satt 72 vaksiner, som tilsvarer 12 hetteglass.  

I kommunen er nå 270 fullvaksinert. 

Vaksineringsstatus uke 33

Denne uken mottok vi 5 hetteglass. 

Vi vaksinerte 30 stk. 

Vaksineringsstatus uke 32

Det forventes  3 hetteglass i uke 32

Vaksineringsstatus uke 31

Kommunen mottok 4 hetteglass denne uken. 

I kommunen er 170 fullvaksinert

Vi har tilsammen satt 463 doser hittil i år. 

Vaksineringsstatus uke 30

Uke 30 mottok Træna Kommune 6 hetteglass. 

I kommunen er nå 153 fullvaksinert. 

Vaksineringsstatus uke 29

36 har denne uken fått sin første dose

134 er fullvaksinert.

111 har fått sin første vaksine.  

Vaksineringsstatus uke 28

Mottok  2 hetteglass

Vaksineringsstatus uke 27

Mottok vi 3 hetteglass

21 ble vaksinert og fikk sin første koronavaksine. 

Vaksineringsstatus uke 26

4 hetteglass er mottatt

28 mottok i dag sin første vaksine 

STATUS:

128 er fullvaksinert

70 har mottatt sin første koronavaksine. 

 

Vaksineringsstatus uke 25

Uke 25 mottok vi 4 hetteglass

6 ble revaksinert 18 mottok sin første vaksine

Vaksineringsstatus uke 24

Vi mottok 3 hetteglass

6 ble revaksinert

12 mottok sin første koronavaksine

Vaksineringsstatus uke 23

Oppstart gruppe 8 med 12 ukers intervall mellom første og andre dose. 

Vi mottok 4 hetteglass. 

12 ble revaksinert. 

116 er fullvaksinert. 

24 har fått sin første vaksinedose. 

Vaksineringsstatus uke 22

Mottok 3 hetteglass. 

12 ble revaksinert.

6 fikk sin første vaksinedose.

104 er nå fullvaksinert

24 har fått sin første vaksine 

Vaksineringsstatus uke 21

I uke 21 mottok vi 2 hetteglass. (12 vaksiner)

12 ble revaksinert.

92 er nå fullvaksinerte.

30 har fått sin første koronavaksine. 

Vaksineringsstatus uke 20

Vi mottok 2 hetteglass.

12 ble revaksinert i Selvær. 

80 er fullvaksinert

42 har fått sin første av to vaksinedoser

Vaksineringsstatus uke 19

Motatt 2 hetteglass. 

6 revaksinert

6 fikk sin første koronavaksine. 

68 er fullvaksinert og 54 har fått sin første dose. 

Vaksineringsstatus uke 18

Vi forventer å få 2 hetteglass 

Vaksineringsstatus uke 17

Mottok vi 3 hetteglass. 

56 er fullvaksinerte

54 har fått sin første koronavaksine. 

Vaksineringsstatus uke 16

I uke 16 mottok vi  2 hetteglass. 

12 som får sin første koronavaksine

Vaksineringsstatus uke 15

HUSØY LEGEKONTOR

Etter plan vil vi motta 2 hetteglass

12 innbyggere vil få tilbud om vaksinering 

50 er fullvaksinert

36 har fått sin første koronavaksine 

Vaksineringsstatus uke 14

SELVÆR OPPVEKSTSENTER

Denne uken mottok vi 2 hetteglass

12 innbyggere fikk sin første koronavaksine 

Vaksineringsstatus uke 13

Husøy legekontor (uke 13 kunne vi ikke reise til Selvær, pga re- vaksinering på Husøy) 

Vi mottok 2 hetteglass

Satt 12 vaksiner

6 av disse ble revaksinert. 

Vaksineringsstatus uke 12

Husøy legekontor(etter plan skulle vi vaksinert i Selvær, men pga dårlig vær ble det endring i planene)

Vi mottok 1 hetteglass.

Satte 6 vaksinedoser

Vaksineringsstatus uke 11

6 nye trænværinger får tilbud om vaksine på Husøy. 

Melding om at vi vil motta 1 hetteglass 

Vaksineringsstatus uke 10

Revaksinering og 6 fikk sin første dose på Husøy. 

Vi mottok denne uken 2 hetteglass, dvs 12 doser

Vaksineringsstatus uke 9

Revaksinering i Selvær. 

Denne uken mottok vi 1 hetteglass, dvs 6 doser. 

Vaksineringsstatus uke 8

Uke 8 vil Træna kommune kun motta 1 hetteglass. Det betyr at vi kun vil re-vaksinere 6 stk. De som fikk sin første vaksine i uke 5 (onsdag 3. februar) vil få sin vaksinedose nummer 2.

De har også startet utsending av AstraZeneca-vaksine, men Træna kommune vil ikke motta denne vaksinen i uke 8.

 

I uke 5 startet nedbyggingen av beredskapslageret av Comirnaty (BioNTech-Pfizer). 

Personer som fikk 1. dose i uke 5 skal få 2. dose tidligst i uke 8. 

På grunn av lagersituasjonen vil kommunene i uke 8 kun motta vaksine tilsvarende det antall de mottok som dose 1 i uke 5, og ingen doser utover dette. 

Vi regner 6 doser pr. hetteglass, ref. preparatomtale.

 

Vaksineringsstatus uke 7

2 hetteglass er forventet dette gir 12 vaksiner. Disse vil bli fordelt på innbyggere på Husøya

Vaksineringsstatus uke 6

2 hetteglass mottatt denne uken 

 

Denne uken står Selvær for tur igjen. 

  • 6 selværinger vil motta vaksine nr. 2.
  • 6 nye selværinger vil motta sin første vaksine. 

Vaksineringsstatus uke 5

Det er forventet at kommunen mottar 2 hetteglass - 12 doser med vaksine mot Covid-19. 

Sykehjemsbeboerne vil denne uke vær fullvaksinert

Vaksineringsstatus uke 4

Det er forventet at kommunen mottar 2 hetteglass - 12 doser med vaksine mot Covid-19. 

Halvparten vil gå til sykehjemsbeboerne som fikk første dose i uke 1. Da er disse ferdig vaksinert

Resterende vil gå til hjemmeboende i kommunen. 

 

Vaksineringsstatus uke 3

Vi mottar denne uken 1 hetteglass, som tilsvarer 6 vaksinedoser. Av disse vaksineres 20 % av helsepersonell (en ansatt). 

Vi planlegger å vaksinere i Selvær onsdag 20. januar.

Vaksineringsstatus uke 2

Vi mottar da 1 hetteglass, som tilsvar 6 vaksinedoser. 

Hvem som prioriteres:

4 Inneliggende beboere vil bli vaksinert (de som gjenstår) 

1 bruker i hjemmesykepleien
1 Ansatt 

Vaksineringsstatus uke 1

Denne uken mottok Træna de første vaksinene. Disse gikk i sin helhet til beboere på Træna alders- og sykehjem. 6 stk