Det er siden mars 2020 testet ca 200 personer 10 av disse er testet de siste 14 dager, ingen av disse var positiv. Totalt er 5 testet positiv, siden mars 2020 - smittesporing er gjennomført. 

Kommunen vil framover kom med en liten stausrapport hver 14 dag. 

Alt om vaksinering finner du på denne linken