Det er siden mars 2020 testet ca 223 personer 7 av disse er testet de siste 14 dager. Alle av disse er negativ. Totalt er 5 testet positiv, siden mars 2020.

Kommunen vil framover kom med en liten stausrapport hver 14 dag. 

Alt om vaksinering finner du på denne linken