Vi har i dag mottatt listeforslag til kommunevalget 2019, disse ligger nå til offentlig ettersyn. Ligger på denne linken (under punktet: Listeforslag til ettersyn)